ad

Advertisement

Latest Notices


  • Legal Notices - Public Notice

   Ref: RH510157
   Posted on: Wed 08 Jan 2014

   LL16 3LB

   Notice of application for a Premises Licence under section 17 of The Licensing Act 2003 Name of Applicant Iyathurai Uvileswaran Address of Premises 44 High Street, Denbigh, LL16 3LB It is proposed to licence these premises for, Sale of alcohol by retail for consumption off the premises during: Monday to Saturday, 09:00 to 23:00; Sunday 10:00 to 22:00 The full application can be inspected by contacting Denbighshire County Council Licensing Authority: Representations can be made between 30/12/13 to 26/01/14 IN WRITING TO The Principal Licensing Officer- Planning and Public Protection Services Denbighshire County Council Russell House Churton Road Rhyl LL18 3DP E-mail-licensing@denbighshire.gov.uk Fax- 01824 706357/ 706051 It is an offence knowingly or recklessly to make a false statement in connection with an application and the maximum fine for which a person is liable on summary conviction for the offence is not exceeding £5,000

  • Legal Notices - Public Notice

   Ref: RH510190
   Posted on: Wed 08 Jan 2014

   LL15 1YN

   RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod. CA - Rhif cais 01/2013/1580 - Clwydian Cottage, 64 Stryd Y Dyffryn, Dinbych - Codi estyniad to brig-mono un llawr wrth ochr yr annedd MD - Rhif cais 24/2013/1461 - Tir gyferbyn Hafod Ynys, Rhewl, Rhuthun - Codi 10 annedd, garejys cysylltiedig, mynediad i gerbydau, mannau agored cyhoeddus a maes parcio cyhoeddus MD - Rhif cais 24/2013/1553 - Tir yn Rhyd Y Byll, Rhewl, Rhuthun - Datblygu 0.3ha o dir at ddibenion preswyl (cais amlinellol gan gynnwys mynediad) Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw yn y llyfrgelloedd lleol priodol neu yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych 08 Ionawr 2014 tan 29 Ionawr 2014 neu drwy ein gwefan: www.sirddinbych. gov.uk/cynllu

  • Legal Notices - pn

   Ref: RH509497
   Posted on: Wed 08 Jan 2014

   ll18 1ah

   pn

  • Legal Notices - Goods Vehicle Operator's Licence

   Ref: MT493975
   Posted on: Wed 08 Jan 2014

   CH5 4BP

   Kaefer C&D Ltd of 63 Portland Street, Mansfield Woodhouse, NG19 8BE is applying for a licence to use Connahs Quay Power Station, Kelsterton Road, Connahs Quay, CH5 4BP as an operating centre for 3 goods vehicles and 0 trailers. Owners or occupiers of land (including buildings) near the operating centre(s) who believe that their use or enjoyment of that land would be affected, should make written representations to the Traffic Commissioner at Hillcrest House, 386 Harehills Lane, Leeds, LS9 6NF, stating their reasons, within 21 days of this notice. Representors must at the same time send a copy of their representations to the applicant at the address given at the top of this notice. A Guide to Making Representations is available from the Traffic Commissioner's office.

  • Legal Notices - .

   Ref: OS458143
   Posted on: Wed 08 Jan 2014

   .

   .

Featured Businesses

View all adverts