ad

Advertisement

Latest Notices


  • Councils - Balif Notice

   Ref: RH514084
   Posted on: Thu 10 Apr 2014

   LL22

   a

  • Legal Notices - Public Notice

   Ref: RH513869
   Posted on: Wed 26 Mar 2014

   LL15 1YN

   RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH LLWYBRAU CYHOEDDUS AMRYWIOL CORWEN GWYDDELWERN LLANDEGLA A LLANARMON RHYBUDD GORCHYMYN GWAHARDDIAD DROS DRO AR GERDDWYR DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy’n gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darnau llwybr troed y cyfeiriwyd atynt yn yr Atodlen isod. Y rheswm am y cau yw hyrwyddo diogelwch y cyhoedd yn ystod gwaith adnewyddu linell trosben 400kV hanfodol o lwybr Trawsfynydd - Treuddyn ZK gan Energy Alliance. Nid oes unrhyw lwybrau eraill ar gael, ond bydd map manwl ar y safle i dynnu sylw at pa lwybrau sydd ar gau. Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 1 Ebrill 2014 a bydd yn para am 6 mis. Atodlen Llwybrau Cyhoeddus mewn gwahanol gymunedau yn Sir Ddinbych Corwen: Llwybr Cyhoeddus 6, 9 a 92, fel y dangosir ar y Cynllun mewn Coch Gwyddelwern: Llwybr Cyhoeddus 36 a 51, fel y dangosir ar y Cynllun mewn Gwyrdd Llandegla: Llwybr Cyhoeddus 8, 10, 11, 13, 14 ac 16, fel y d

  • Legal Notices - .

   Ref: RH513865
   Posted on: Wed 26 Mar 2014

   .

   .

  • Applications - In the Estate of the Late Glynne Hughes Deceased

   Ref: MT497463
   Posted on: Wed 26 Mar 2014

   L8 5XW

   Hughes Glynne of 99 Mill Street, Liverpool L8 5XW unmarried and an Administration worker. Date of Death - 02 December 2013. Personal Representative - Edward Bryan Hughes. Address for Claims - Macaskill's Solicitors of 19a Brunswick Road, Buckley, Flintshire, CH7 2ED. Reference - AJ/22184.1.

  • Legal Notices - PHYLLIS JOAN MORGAN DECEASED

   Ref: MT497466
   Posted on: Wed 26 Mar 2014

   CH5 0QE

   NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Section 27 of the Trustree Act 1925 that any person or persons having a claim against or an interest in the Estate of Phyllis Joan Morgan late of 10 Aughton Way, Broughton, Chester, CH5 0QE who died on the 25 February 2014 and whose Will appoints Robert Merion Hughes and John Robert Leyland as Executors are required to send particulars in writing of their claims or interest to the undersigned by the 2 June 2014 after which date the Executors will distribute the Estate amongst the persons entitled thereto having regard only to the claims and interests of which they shall then have had notice. E.A.Harris & Co. Transport House 54 Chester Road Shotton, CH5 1QA

Featured Businesses

View all adverts