ad

Advertisement

Latest Notices


  • Legal Notices - road Traffic regulations Act 1984

   Ref: WP422886
   Posted on: Fri 18 Mar 2011

   LD1

   Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984 Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig canlynol Road Traffic Regulation Act 1984 Powys County Council has made the following Traffic Regulation Order Gosodir arwyddion ar gyfer Ffordd ar Wahân. I gael rhagor o fanylion ffoniwch 0845 6076060. Alternative Route will be signposted. For further details contact 0845 6076060. Lleoliad/Location Effaith/Effect Rheswm/Reason Hyd/Duration Yr U1670, Ffordd y Llyn, Llandrindod U1670, Lake Road, Llandrindod Wells Cau dros dro Temporary closure Ar gyfer llyffantod yn mudo For toad migration 19/03 – 09/04/11 neu ar y dyddiadau sy’n berthnasol i gyfnod mudo’r llyffantod 8pm - 6am yn ddyddiol 19/03 – 09/04/11 or during those dates applicable to toad migration 8pm – 6am daily.

  • Planning Applications - Planning Acts 1990

   Ref: WP422888
   Posted on: Fri 18 Mar 2011

   SY16 to SY21

   Deddfau Cynllunio 1990 Rhoddir rhybudd trwy hyn bod y Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol: Gwyro oddi wrth y Cynllun Datblygu: Cegidfa – Trosi ysgubor i greu annedd, a newid y fynedfa i gerbydau yn Bwlch. P2011 0241 Ffordun – Codi 2 dˆy un-talcen yn lle annedd sy’n bodoli’n barod, a chreu mynedfa i gerbydau, gosod tanc septig a chodi wal derfyn (ailgyflwyniad) yn Barndale, Tre’r Llai. P2011 0244 Gwaith yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig: Llanbrynmair – Gosod paneli ffotofoltaidd solar yn Cwmbiga Farm, Penffordd-las. P/2011/0251 Ceisiadau a allai effeithio ar hawl tramwy cyhoeddus y mae Rhan 111 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn berthnasol iddo: Tregynon – Codi tyrbin gwynt 5kW ar fast dur pigfain 15 metr gyda rotorau â diamedr o 5.4 meters yn Porth Maen. Llwybr 258. P2011 0264 Gellir archwilio’r ceisiadau hyn yn yr Adran Gynllunio, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng. Dylai unrhyw unigolyn sy’n dymuno gwneud sylwadau am y ceisiadau hyn wneud hynny trwy anfon ll

  • Legal Notices - N/A

   Ref: WP422892
   Posted on: Fri 18 Mar 2011

   N/A

   N/A

  • Licensing Acts - Koyes Ahmed and Shofiqul Ali

   Ref: CH439844
   Posted on: Thu 17 Mar 2011

   CH1 1HB

   LICENSING ACT 2003 - NOTICE OF APPLICATION APPLICANT: Koyes Ahmed and Shofiqul Ali PREMISES: 104 Foregate Street, Chester CH1 1HB An application has been made for the grant of a premises licence to allow the following licensable activities to take place: Sale of alcohol on premises/ provisional of regulated entertainment (recorded music)/ provisional of late night refreshment. A copy of the application for the grant of the above licence is available for inspection at the office of The Licensing Team, Cheshire West and Chester Council, The Forum, Chester, CH1 2HS. The application can be viewed Monday to Friday 9am to 4.30pm, except bank holidays. Any person wishing to make representations in relation to this application must do so in writing to The Licensing Team, Cheshire West and Chester Council, The Forum, Chester, CH1 2HS no later than 04/04/11. 28 consecutive days from the day after the application was given to the licensing authority. It is an offence knowingly or recklessly

  • Road Traffic Regulations - Road Traffic Regulation Act 1984

   Ref: CH439920
   Posted on: Thu 17 Mar 2011

   CH1 1LT

   Cheshire West and Chester Borough Council Road Traffic Regulation Act 1984 Temporary Prohibition of Pedestrians City Walls in Chester Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, that the Cheshire West and Chester Borough Council intend to make an Order the effect of which will be to temporarily prohibit pedestrian traffic on the following length of footpath, in Chester to enable Cheshire West and Chester Council to carry out stabilisation and refurbishment works on the St John Street Steps on the City Walls. It is anticipated the closure, which will prohibit pedestrians on the following length of City Walls, will only be for two weeks during this period. (1) City Walls Chester from Eastgate Bridge to Newgate Bridge The Order will come into force on Monday 28 March 2011 and will continue in force for a period not exceeding eighteen months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whicheve

Featured Businesses

View all adverts