ad

Advertisement

Latest Notices


  • Legal Notices - The A55 Trunk Road

   Ref: MT488817
   Posted on: Tue 27 Aug 2013

   CF10 3NQ

   Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (CYFORD 35 i Ffin Cymru/Lloegr, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013 Mae Gweinidogion Cymru wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, sy’n angenrheidiol er mwyn i’r Asiantaeth Briffyrdd osod wyneb newydd ar gefnffordd yr A55. Disgwylir y bydd y gwaharddiadau a’r cyfyngiad canlynol, y codir arwyddion priodol yn eu cylch, yn weithredol rhwng 27 Awst 2013 a 27 Medi 2013 neu hyd nes y caiff yr arwyddion traffig dros dro eu symud ymaith yn barhaol. Disgwylir mai dim ond rhwng nos Lun a bore Gwener (20:00 - 6:00 o’r gloch) y bydd y ffyrdd ar gau yn gyfan gwbl. Ni fydd y ddwy gerbytffordd ar gau ar yr un pryd. Effaith y Gorchymyn yw gwneud y canlynol dros dro: i. Gwahardd pob cerbyd, ac eithrio’r rheini a ddefnyddir gan y gwasanaethau brys ac ar gyfer y gwaith, rhag mynd ar y darnau o’r gefnffordd a bennir yn Atodlen 1 i’r Hysbysiad hwn. Disgrifir y llwybrau amgen yn yr Atodlen ho

   View PDF

  • Local Government - Planning Act

   Ref: OS453772
   Posted on: Fri 23 Aug 2013

   .

   Powys County Council

   View PDF

  • Legal Notices - Pau l Allan Evans

   Ref: OS453779
   Posted on: Fri 23 Aug 2013

   W1T 7RQ

   Insolvency Service

   View PDF

  • Councils - .

   Ref: OS453800
   Posted on: Fri 23 Aug 2013

   .

   ..

   View PDF

  • Applications - Goods Vehicle Operator's Licence

   Ref: MT489068
   Posted on: Fri 23 Aug 2013

   LL12 9HD

   Alan M Williams trading as A M & V Williams of Pentre Farm, Pentre Lane, Hope Mountain, Caergwrle, Wrexham LL12 9HD is applying for a licence to use Pentre Farm, Pentre Lane, Hope Mountain, Caergwrle, Wrexham LL12 9HD as an operating centre for 1 goods vehicles and 0 trailers. Owners or occupiers of land (including buildings) near the operating centre(s) who believe that their use or enjoyment of that land would be affected, should make written representations to the Traffic Commissioner at Hillcrest House, 386 Harehills Lane, Leeds, LS9 6NF, stating their reasons, within 21 days of this notice. Representors must at the same time send a copy of their representations to the applicant at the address given at the top of this notice. A Guide to Making Representations is available from Traffic Commissioner's office.

Featured Businesses

 • Welch & Phillips Ltd
  Building Contractors, repairs, renovations, grant works. Over 40 years experience
  View website »
 • Dolphin Cleaning
  Carpet & Upholstery cleaning service, car valeting, scotch guard, stain removal. Discounts Available CLEANING SERVICE DOLPHIN Other Services Available Scotch Guard Stain Removal
  View website »
 • Peter Francis
  Landscaping, fencing, decking, pergolas, brickwork, block paving, tree work, garden tidy, lawns & hedges, rubbish removed (household & garden)
  View website »
 • Border Window Repair Co
  We supply & install Replacement windows, doors, patio doors and conservatories, with a wide range of designs & colours. All with a 10 year back guarantee. PVCu, hardwood & aluminium.
  More »
View all adverts