ad

Advertisement

Latest Notices


  • Notice to the Pursuant Trustee - Trustee Act 1925

   Ref: MT459784
   Posted on: Mon 05 Sep 2011

   LL13 8LL

   John Robert Jones Deceased

  • Local Government - awaiting copy

   Ref: OS430746
   Posted on: Fri 02 Sep 2011

   awaiting copy

   awaiting copy

  • Planning Applications - .

   Ref: OS430877
   Posted on: Fri 02 Sep 2011

   .

   .

  • Highways Agencies - .

   Ref: OS430878
   Posted on: Fri 02 Sep 2011

   Public Footpath

   .

  • Highways Agencies - C2086, Penegoes (30 mph Speed Limit) Order 20

   Ref: WP426681
   Posted on: Fri 02 Sep 2011

   SY20

   .C2086, Penegoes) (Cyfyngiad Cyflymder 30 mya) 20 Rhoddir rhybudd trwy hyn fod Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud Gorchymyn dan Adran 84(1) a (2) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Pan ddaw’r Gorchymyn hwn i rym, bydd yn anghyfreithlon gyrru cerbyd ar gyflymder o dros dri deg milltir yr awr ar y rhan honno o’r ffordd ym mhentref Penegoes a nodir yn Atodlen y Rhybudd hwn. Mae manylion y cynnig hwn i’w gweld yn y Gorchymyn drafft, sydd ar gael i’w archwilio yn ystod oriau swyddfa yn Neuadd y Sir, Llandrindod, ynghyd â map sy’n dangos y rhan o’r ffordd dan sylw a datganiad o resymau’r Cyngor dros fwriadu gwneud y Gorchymyn hwnnw. Os ydych yn dymuno gwrthwynebu’r Gorchymyn arfaethedig, gallwch anfon sail eich gwrthwynebiad trwy lythyr at y sawl sydd wedi llofnodi isod, erbyn 22 Medi 2011. Rheolwr Traffig a Systemau Diogelwch Adran Draffig, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys LD1 5LG Atodlen Yr hyd sy’n ymestyn o’i chyffordd â chefnffordd A489 i gyfeiriad y de-ddwyrain am bellter o ryw 285

Featured Businesses

  View all adverts