ad

Advertisement

Latest Notices


  • Licensing Acts - LICENCE

   Ref: RH478897
   Posted on: Wed 18 Apr 2012

   LL16 4LL

   Notice of application for a premises licence under section 17 of the Licensing Act 2003 Miss Lucy Hughes and Mr Jason Michael Stock The White Horse Restaurant & Inn Hendrerwydd Denbighshire LL16 4LL It is proposed to licence these premises for: -provision of regulated entertainment; Plays, films, indoor sporting events, live music, recorded music, performances of dance, anything of a similar description such as wine tasting, BBQ's etc -provision of entertainment facilities; making music, dancing - provision of late night refreshment -supply of alcohol Opening hours: Mon- Wed 08:00-00:30, Thurs- 08:00-02:00, Fri & Sat- 08:00- 02:30, Sun- 09:00-00:30 The full application can be inspected by contacting Denbighshire County Council Licensing Authority. Representations can be made between 05/04/2012 to 03/05/2012 In writing to: The Principal Licensing Officer Planning And Public Protection Services Denbighshire County Council Russell House Churton Road Rhyl LL18 3DP

  • Legal Notices - .

   Ref: RH478902
   Posted on: Wed 18 Apr 2012

   .

   .

  • Road Traffic Regulations - 1

   Ref: RH478906
   Posted on: Wed 18 Apr 2012

   1

   HYSBYSIAD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO Cyngor Sir Ddinbych Llain Henllan, Dinbych Hysbysiad o Orchymyn Cyfyngiad Traffig Unffordd Dros Dro Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 - Adran 14 Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar yr hyd o’r ffordd y cyfeirir ato yn yr Atodlen isod mewn unrhyw gyfeiriad ac eithrio’r de orllewin. Y rheswm am y cyfyngiad ydi hwyluso ailosod carthfos sydd wedi ei difrodi gan Costains ar ran Dwr Cymru/Welsh Water Y llwybr gwahanol fydd ar gael i draffig sy’n mynd i gyfeiriad y gogledd ddwyrain fydd yr A543 cylchfan Pwll y Grawys, A543 Lôn Sowter, A543 Llain Portland, A543 Stryd Fawr, A543 Sgwâr y Neuadd, A543 Stryd y Dyffryn, Ffordd yr Orsaf, Lôn Goch, Ffordd y Graig, Lôn Ffynnon Barker, a bydd ag arwyddion i’r perwyl hwnnw. Fe ddaw’r Gorchymyn i rym ar ddydd Iau, Ebrill 19eg 2012 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd gwblhau’r gwaith pa un bynnag yw’r cynharaf. Rhagwelir y byd

  • Legal Notices - .

   Ref: RH478909
   Posted on: Wed 18 Apr 2012

   .

   PURSUANT TO THE TRUSTEE ACT 1925 Re: Sylvia May Habberley deceased NOTICE IS HEREBY GIVEN that any persons having a claim against or an interest in the Estate of Sylvia May Habberley late of 77, Crud Y Castell, Denbigh LL16 4PJ who died on the 4th January 2012 and whose will was proved at the Wales Probate Registry on the 1st March 2012 by Richard Mark Davies & Andrew Holmes the Executors named in the said will is hereby required to send particulars in writing of his claim or interest to the undersigned, the Solicitors for the said Executor on or before the 18th June after which date the Executor will proceed to distribute the assets of the said Deceased amongst the persons entitled thereto having regard only to the claims and interests of which he shall then have had notice. Quality Solicitors GMA 39, King Street Wrexham LL11 1HR Solicitors for the Executors

  • Notice to the Pursuant Trustee - EDWARD JOHN NASH

   Ref: RH478654
   Posted on: Wed 18 Apr 2012

   .

   .

Featured Businesses

View all adverts