ad

Advertisement

Latest Notices


  • Legal Notices - The A483 Trunk Road (Junction 7, Rossett Interchange to the Wales/ England Border, Wrexham County B

   Ref: MT488936
   Posted on: Fri 23 Aug 2013

   CF10 3NQ

   Gellir cael copi print bras o'r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyford 7, Cyfnewidfa'r Orsedd i Ffin Cymru/ Lloegr, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Oro) 2013 MAE GWEINIDOGION CYMRU WEDIGWNEUD Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, gan fod ei angen tra bo'r gwaith o osod wyneb yn cael ei wneud ar Gefnffordd yr A483 rhwng ei chyffordd A'r ASS a Chylchfan Pulford. Disgwylir y bydd y gwaharddiadau a'r cyfyngiad yn weithredol o 27 Awst 2013 nyd 27 Medi2013 neu hyd nes y caiff yr arwyddion traffig dros dro eu symud ymaith yn barhaol. Disgwylir maidim ond dros nos yn ystod yr wythnos a rhwng 22:00 o'r gloch ddydd Llun a OS:OO o'r gloch ddydd Gwener y bydd y gwaitn yn weithredol. Effaith y Gorchymyn fydd gwneud y canlynoldros dro:- i. gwahardd pob cerbyd,ac eithrio'r rhaia ddefnyddir gan y gwasanaethau brys ne

  • Annual General Meetings - LICENSING ACT 2003 - NOTICE OF APPLICATION

   Ref: CH471467
   Posted on: Thu 22 Aug 2013

   CH1 2HS

   APPLICANT: Louise Bryce PREMISES: 22 Snowberry Way, Whitby, Ellesmere Port, CH66 2UA An application has been made for the grant/variation of a premises licence/club premises certificate to allow the following licensable activities to take place:- Sale of alcohol off the premises. The License will be used to support the online Internet based sale of Alcohol, there will be no direct sales or consumption on the premises. A copy of the application for the grant of the above licence is available for inspection at the office of The Licensing Team, Cheshire West and Chester Council, The Forum, Chester. CH1 2HS. The application can be viewed Monday to Friday 9am to 4.30pm, except bank holidays. Any person wishing to make representations in relation to this application must do so in writing to The Licensing Team, Cheshire West and Chester Council, The Forum, Chester, CH1 2HS no later than 15th September 2013, 28 consecutive days from the day after the application was given to the Licensing

  • Legal Notices - THE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL

   Ref: MT488930
   Posted on: Thu 22 Aug 2013

   CH7 6NR

   (OFF-STREET PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) ORDER 201- Notice is hereby given that Flintshire County Council (“the Council”) under its powers contained in the Road Traffic Regulation Act 1984, the Traffic Management Act 2004, and all other enabling powers, intends to make the above named Order (“the Proposed Order”) the effect of which in respect of the parking places listed in the Schedule to this notice will be to:- (i) prohibit the parking of vehicles outside marked bays; (ii) prohibit the parking of vehicles in marked disabled bays without displaying a valid disabled person’s badge; (iii) enable the Council’s Enforcement Officers to issue penalty charges in respect of the above prohibitions; and (iv) otherwise regulate their use. In addition, the order, if made, will revoke existing orders relating to the Council’s car parks in Holywell. This will give effect to the Authority’s proposals to remove car parking charges from its car parks in the town. Copies of the Propo

   View PDF

  • Legal Notices - CYNGOR SIR Y FFLINT

   Ref: MT488931
   Posted on: Thu 22 Aug 2013

   CH7 6NF

   GORCHYMYN (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD) (GORFODI SIFIL) CYNGOR SIR Y FFLINT 201- Hysbysir, drwy hyn, fod Cyngor Sir y Fflint (“y Cyngor”), yn unol â’r pwerau a roddir iddo drwy Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, Deddf Rheoli Traffig 2004, a’r holl bwerau galluogi eraill, yn bwriadu gwneud y Gorchymyn uchod (“y Gorchymyn Arfaethedig”). Bydd y Gorchymyn yn effeithio fel a ganlyn ar y mannau parcio a restrir yn yr Atodlen i’r hysbysiad hwn:- (i) gwahardd cerbydau rhag parcio y tu allan i’r mannau parcio sydd wedi’u marcio; (ii) gwarhardd parcio cerbydau heb fathodyn person anabl dilys mewn mannau parcio sydd wedi’u marcio; (iii) galluogi Swyddogion Gorfodi’r Cyngor i godi tâl cosb yng nghyswllt y gwaharddiadau uchod; (iv) rheoli unrhyw ddefnydd arall a wneir ohonynt. Yn ogystal, os gwneir y gorchymyn, mi fydd yn dileu’r gorchmynion cyfredol sy’n berthnasol i fannau parcio’r Cyngor yn Nhreffynnon. Mi fydd hyn yn rhoi mewn grym bwriad yr Awdurdod i gael gwared â thaliadau m

   View PDF

  • Legal Notices - Pursuant to the Trustee Act 1925

   Ref: MT488862
   Posted on: Thu 22 Aug 2013

   LL12 8HL

   SUSAN MARY ELLIS (Deceased) Pursuant to the Trustee Act 1925 any persons having a claim against or an interest in the Estate of the aforementioned deceased, late of 44 Winchester Way Gresford Wrexham LL12 8HL, who died on 26/04/2013, are required to send particulars thereof in writing to the undersigned on or before 01/11/2013, after which date the Estate will be distributed having regard only to claims and interests of which they have had notice. THE CO-OPERATIVE LEGAL SERVICES LIMITED Aztec 650 Aztec West Almondsbury Bristol BS32 4SD (Ref: BXC/3182264P/Ellis) T388260

Featured Businesses

 • Ableworld UK Ltd
  Ableworld sell Mobility Products and Mobility Aids online and Instore and we give the best advice on all Mobility Products and Mobility Aids in the UK.
  View website »
 • Dolphin Cleaning
  Carpet & Upholstery cleaning service, car valeting, scotch guard, stain removal. Discounts Available CLEANING SERVICE DOLPHIN Other Services Available Scotch Guard Stain Removal
  View website »
 • Peter Francis
  Landscaping, fencing, decking, pergolas, brickwork, block paving, tree work, garden tidy, lawns & hedges, rubbish removed (household & garden)
  View website »
 • Border Window Repair Co
  We supply & install Replacement windows, doors, patio doors and conservatories, with a wide range of designs & colours. All with a 10 year back guarantee. PVCu, hardwood & aluminium.
  More »
View all adverts