ad

Advertisement

Latest Notices


  • Notice to the Pursuant Trustee - Pursuant to Section 27 of the Trustee Act 1925

   Ref: OS430396
   Posted on: Wed 17 Aug 2011

   LL53 6EA

   RE: MARGARET DOROTHEA LEWIS DECEASED PURSUANT TO SECTION 27 OF THE TRUSTEE ACT 1925 NOTICE is hereby given that any person having any claim against or any interest in the Estate of Margaret Dorothea Lewis of Plas Hafan Residential Home, Ffordd Dewi Sant, Nefyn Pwllheli Gwynedd LL53 6EA who died on the 1st day of February 2011 and whose Last Will and Testament dated the 2nd day of November 2009 was proved in the District Probate Registry at Newcastle-upon-Tyne on the 1st day of August 2011 by Richard Charles Lewis Arthur Roger Lewis and Mark Haddon Woodward the named executors is required to send particulars in writing to the undersigned solicitors on or before the 28th day of October 2011 after which date the said executors will proceed to distribute the Estate of the deceased having regard only to any claim or any interest of which they then have had notice and shall not be liable for the Estate of the deceased so distributed to any person of whose claim or interest they then have

  • Notice to the Pursuant Trustee - Pursuant to Section 27 of the Trustee Act 1925

   Ref: OS430398
   Posted on: Wed 17 Aug 2011

   SY10 7EA

   RE: RICHARD THOMAS JONES DECEASED PURSUANT TO SECTION 27 OF THE TRUSTEE ACT 1925 NOTICE is hereby given that any person having any claim against or any interest in the Estate of Richard Thomas Jones of Pentreclawdd Farm Pentre Clawdd Gobowen Oswestry Shropshire SY10 7EA who died on the 3rd day of January 2011 and whose Last Will and Testament dated the 20th day of December 2000 was proved in the District Probate Registry at Newcastle-upon-Tyne on the 1st day of August 2011 by Lucy Jean Morris Mary Parrish and Mark Haddon Woodward the named executors is required to send particulars in writing to the undersigned solicitors on or before the 21st day of October 2011 after which date the said executors will proceed to distribute the Estate of the deceased having regard only to any claim or any interest of which they then have had notice and shall not be liable for the Estate of the deceased so distributed to any person of whose claim or interest they then have not had notice. DATED this

  • Legal Notices - Trustee Act 1925

   Ref: MT458889
   Posted on: Wed 17 Aug 2011

   CH5 1QA

   Agnes Brown Deceased

  • Highways Agencies - Notice of Confirmation of a Public Path Order - the Highways Act 1980

   Ref: OS430225
   Posted on: Fri 12 Aug 2011

   SY21 7AS

   Rhybudd o Gadarnhau Gorchymyn Llwybr Cyhoeddus Y Ddeddf Priffyrdd 1980 Gorchymyn Gwyro Llwybr Troed Cyhoeddus (Gwyro rhan o Lwybr Troed Cyhoeddus 58 yng Nghymuned Llandysilio) 2011 Ar 28 Gorffennaf 2011 cafodd y Gorchymyn uchod a wnaed dan Adran 119 y Ddeddf Priffyrdd 1980 ei gadarnhau gan Gyngor Sir Powys. Effaith y Gorchymyn fel y’i cadarnhawyd yw gwyro’r llwybr troed yn Laburnham House sy’n rhedeg o SJ2530,1896 i SJ2531,1905 hyd at linell sy’n rhedeg o SJ2533,1896 i SJ2533,1898 i SJ2531,1905 fel y’i dangosir ar fap y Gorchymyn. Mae copi o’r Gorchymyn a map y Gorchymyn fel y’i cadarnhawyd ar gael yn Swyddfeydd Cyngor Sir Powys yn Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng SY21 7AS a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim yn ystod oriau swyddfa arferol. Gellir prynu copïau o’r Gorchymyn a’r map yno am 10c y ddalen. Daw’r Gorchymyn i rym ar 26 Awst 2011 ond os bydd rhywun sydd wedi’i dramgwyddo gan y Gorchymyn am gwestiynu ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaeth sydd yno, ar y sail nad yw o

  • Notice to the Pursuant Trustee - Notice to Creditors and Beneficiaries

   Ref: OS430256
   Posted on: Fri 12 Aug 2011

   WV10 0LQ

   NOTICE TO CREDITORS AND BENEFICIARIES TO SEND IN CLAIMS UNDER TRUSTEE ACT 1925 s27 Re: SHEILA MARY WATKINS DECEASED PURSUANT to the Trustee Act 1925 NOTICE is given that all creditors and others having any claims against or claiming to be beneficially interested in the Estate of Sheila Mary Watkins late of 37 Springfield Road, Heath Town, Wolverhampton, WV10 OLQ are required to send particulars in writing to the undersigned solicitors on or before 13 October 2011 after which date the executors will proceed to distribute the assets of the deceased among the persons entitled to them having regard only to the claims of which they have had notice and shall not be liable for the assets of the deceased or any part of them so distributed to any person or persons of whose claims or demands they had not had notice. DATED: 9 August 2011 Messrs FBC Manby Bowdler Solicitors 6-10 George Street Wolverhampton WV2 4DN (Ref: MR 946828/1) Solicitors for the Executors

Featured Businesses

View all adverts